Het exposeren van eigen werk is telkens weer een spannende gebeurtenis, zeker als het een solo expositie betreft. Als kunstenaar stel je jezelf bloot aan de ogen en mening van iedereen die komt kijken.

 

In mijn werk probeer ik in schilder-  of tekenmateriaal datgene over te brengen wat mij fascineert, boeit en ontroert. Elk werk wordt met overtuiging geschilderd. Zit die overtuiging er niet in dan schilder ik het over, direct of na enkele maanden. Mijn werk is daarom een kijkje in mijzelf.

 

Jaarlijks deed ik mee aan de expositie van Chocart. Bovendien heb ik werk ingezonden voor de expositie `Het Vierkante Ei 2007` (een beeldende kunstprijs voor amateurkunstenaars georganiseerd door de Volkskrant). Een van mijn schilderijen (“Don’t Cha”) heeft toen in de voorrondes in het Van Abbemuseum te Eindhoven gehangen.

 

In 2008 heb ik mee gedaan aan de Alphons Wintersprijs, een podium voor amateurkunstenaars uit de beide Limburgen. Het ingezonden werk “Balinese vrouw” heeft hierbij de 1ste prijs gewonnen. In het voorjaar van 2009, tijdens de eindexpositie ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Chocart, heeft het ingezonden werk “IJsprinses” gewonnen in de categorie tekenen en schilderen.

 

In het najaar van 2009 heb ik mijn eerste solo-expositie gehad bij Galerie Norbert Dabekaussen in Sittard (zie ook www.dabekaussen.nl ).

 

Inmiddels zijn er meerdere exposities geweest in deze galerie. Norbert geeft mij gelegenheid om permanent enkele werken te exposeren.

In 2012 is het werk `Bishoujo` geselecteerd voor de eindronde van de Alphons Wintersprijs in het gouvernementsgebouw in Maastricht. Het werk heeft daar de 2de prijs gekregen.

 

Via familie ben ik enkele jaren geleden in contact gekomen met Gallery360 in Perth, Australië.

Die hebben enkele werken geëxposeerd. Ook nu nog hebben zij schilderijen van mij in hun aanbod.

In oktober 2017 doe ik mee aan een groepstentoonstelling in het gemeentehuis van Beek. Tevens staat in het najaar, vanaf 3 oktober, een solo expositie in Parc Imstenrade op het programma.

 

Exposities

 

 • September 2007 Van Abbe museum (´t vierkante ei)
 • Maart 2008  Terpkerkje (Alphons Wintersprijs)
 • December 2008 Gouvernementsgebouw (Alphons Wintersprijs)
 • Juni 2009  Choc art eindexpositie
 • September 2009 Terpkerkje Urmond (Laureatententoonstelling)
 • November 2009 Galerie Norbert Dabekaussen
 • November 2012 Galerie Norbert Dabekaussen, Sittard: ‘Fascinatie voor het model’ (2de solo expositie)
 • November 2012 Gouvernementsgebouw (Alphons Wintersprijs)
 • August 2013 Gallery360, Australië
 • Januari 2014 Gerechtsgebouw, Maastricht
 • Maart 2015  Art Delicious eindexpositie, Sittard
 • Oktober 2015 Galerie Norbert Dabekaussen, Sittard: ‘Vrouwen’ (3de solo expositie)
 • Oktober 2017 Gemeentehuis, Beek
 • Oktober 2017 Parc Imstenrade, Heerlen (Solo expositie “Vrouwen”)
 • Februari 2018 Galerie Victor 4art, Heerlen (Solo expositie tekeningen “Angels and more”)
 • Januari 2020 Kunstzaal van Heijningen, Den Haag (finalistententoonstelling “Tekening van het jaar 2019”
 • Januari 2020 Gemeentehuis, Beek (groepstentoonstelling
 • Juli 2020 Parc Imstenrade, Heerlen (solotentoonstelling)
 • Oktober 2021 Parc Imstenrade, Heerlen (groepstentoonstelling)

 

 

 

 

 

 

Exhibiting my own work is an exciting event each and every time, especially if it concerns a solo exhibition. As an artist you expose yourself to the eyes and opinions of everyone who comes to see your work.

 

With the help of painting or drawing materials I try to convey that which fascinates, interests and touches me. Every piece is painted with conviction. If I can’t find that conviction in one of my paintings, I redo it, immediately or after a few months. Thus, my work allows a look at my innermost.

 

I participated in the annual exhibition of Chocart. I have also sent in my work for the exhibition ‘Het Vierkante Ei 2007’ (an art prize for amateur painters, organised by the Volkskrant). One of my paintings (“Don’t Cha”) made it to the semi-finals and was exhibited in the ‘Van Abbemuseum’ in Eindhoven.

 

In 2008 I competed for the Alphons Wintersprijs, a stage for amateur painters from both the Dutch and Belgian provinces of Limburg. The submitted work “Balinese vrouw” won first prize. In the spring of 2009, during the final exhibition in honour of the 10 year anniversary of Chocart, the painting I submitted, “IJsprinses” won in the category drawing and painting.

 

In the autumn of 2009 I had my first solo exhibition at the Galerie Norbert Dabekaussen in Sittard (see www.dabekaussen.nl).

Also, this year the work “Bishoujo” was selected for the finals of the Alphons Wintersprijs and it will be exhibited in the ‘Gouvernementsgebouw’ in Maastricht at the end of November.

 

In 2012, “Bishoujo” was selected for the final round of the Alphons Wintersprijs in the 'Gouvernementsgebouw' in Maastricht. It received the 2nd prize.

 

Through family connections I came into contact with Gallery360 in Perth, Australia several years ago. They have been so kind as to exhibit some of my works, and they still retain some of my paintings in their collection.

 

In Octobre 2017 I will be participating in a group exhibition in the town hall of Beek. Moreover, I will have have a solo exhibition in the verzorgingtehuis Parc Imstenrade in Heerlen from Octobre 3rd.

 

Exhibitions

 

 • September 2007 Van Abbe museum, Eindhoven (´t vierkanteei)
 • March 2008  Terpkerkje, Urmond (AlphonsWintersprijs)
 • December 2008 Gouvernementsgebouw, Maastricht (AlphonsWintersprijs)
 • June 2009  Choc art final exhibition, Sittard
 • September 2009 Terpkerkje,Urmond (Laureates exhibition)
 • November 2009 Galerie Norbert Dabekaussen, Sittard
 • November 2012 Galerie Norbert Dabekaussen, Sittard (2nd solo exhibition)
 • November 2012 Gouvernementsgebouw, Maastricht (AlphonsWintersprijs)
 • August 2013 Gallery360, Australia
 • January 2014 Courthouse, Maastricht
 • March 2015  Art Delicious final exhibition, Sittard
 • October 2015 Galerie Norbert Dabekaussen, Sittard (3rd solo exhibition)
 • October 2017 Townhall, Beek
 • October 2017 Parc Imstenrade, Heerlen (Solo exhibition “Woman”)
 • February 2018 Galerie Victor 4art, Heerlen (Solo exhibition drawings “Angels and more”)
 • January 2020 Kunstzaal van Heijningen, The Hague (finalists exhibition “Drawing of the year 2019”)
 • January 2020 Townhall, Beek (Group exhibition)
 • July 2020 Parc Imstenrade, Heerlen (Solo exhibition)
 • October 2021 Parc Imstenrade, Heerlen (Group exhibition)