Nieuwe schilderijen en tekeningen 2022

 

Het laatste jaar heb ik gewerkt aan een serie schilderijen met Anne als model. Deze staan bij Grote schilderijen.

 

Daarnaast heb ik een enorme reeks tekeningen en schetsen van haar gemaakt. In de afgelopen 2,5 jaar meer dan 450. Enkele van deze tekeningen staan nu op de website bij Tekeningen. Via instagram willems.jack is  elke week een nieuw werk te zien. Een serie waar ik aan werk zijn bodyscapes  (het vrouwelijk lichaam als landschap) daarvan staan er ook enkele op de website.

 

Online expositie 2021

 

In het afgelopen jaar is een creatief jaar geweest. Het resultaat staat nu op mijn website, zowel bij de schilderijen als de tekeningen.

 

Naast portretten, een geliefd onderwerp voor mij om te schilderen, heb ik ook enkele schilderijen op groot formaat gemaakt van een model in crinoline of tutu. Deze schilderijen zijn 180X100cm.

 

Bij het tekenen heb ik verschillende materialen en technieken gebruikt. De gebruikte materialen zijn pastel, houtskool, sanguine en aquarel.

 

Vaak maak ik ook gebruik van een combinatie van deze materialen. Bij de keuze van het onderwerp heb ik mij laten inspireren door het werk van verschillende kunstenaars waarbij de modellen me geholpen hebben door op variaties van deze standen in mijn atelier te poseren. Door mijn manier van tekenen ontstaan dan toch geheel eigen werken.

 

Finalistententoonstelling “Tekening van het jaar 2019”

 

Mijn ingezonden werk “In the trap?” behoort tot de finalisten van “Tekening van het jaar 2019”

Zie ook: www.tekeningvanhetjaar.nl

 

De 10 finalisten exposeren allemaal tijdens de expositie in Kunstzaal van Heijningen op het Noordeinde in Den Haag, 18 januari t/m 16 februari 2020.

Tijdens de prijsuitreiking op 18 januari 2020 wordt bekend gemaakt welk werk “Tekening van het jaar 2019” is geworden en wie er dus de hoofdprijs in ontvangst mag nemen. Ook wordt dan de volgorde van de top 10 bekend gemaakt.

 

Daarnaast staan de volgende groepsexposities op het programma:

 

Gemeentehuis Beek

In het gemeentehuis van Beek exposeer ik samen met mijn medecursisten van Ton Franssen van 17 januari t/m 14 februari 2020.

 

Parc Imstenrade

Tenslotte is er van 3 april t/m 26 juni 2020 een tentoonstelling van portretten en modellen gemaakt door de schildersgroep onder begeleiding van Ton Franssen. in Parc Imstenrade.

 

 

Nieuw werk 2019!

 

De inspanningen van het afgelopen jaar zijn vanaf nu op mijn site te bewonderen. Zowel tekeningen als schilderijen.

 

Expositie Angels and more bij Victor 4art

 

Tekenen is mijn passie. De directheid van het materiaal en de snelheid waarmee je kunt werken zonder enige voorbereiding, vind ik geweldig.

 

Bij het tekenen gebruik ik diverse materialen zoals houtskool, sanguine (rood krijt) en pastel. Dit vul ik aan met Oost-Indische inkt en acryl waardoor er vaak sprake is van een gemengde techniek. Het onderwerp is, net als bij mijn schilderijen, de vrouw in al haar schoonheid. In mijn werk probeer ik met schilder-  en/of tekenmateriaal datgene over te brengen wat mij fascineert, boeit en ontroert. Soms zijn het voorstudies voor schilderijen, maar altijd zijn het modellen die ik in mijn atelier heb getekend.

 

De tekeningen zijn te zien van 9 februari t/m 7 maart bij galerie Victor 4art in Heerlen (Heerlerbaan 66,  6418CH Heerlen)

De galerie is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

 

 

 

Vernieuwde website

 

Gelukkig mijn website is weer in de lucht. Tevens is de indeling iets aangepast en heb ik een selectie gemaakt van werken die ik op de website laat zien. De nadruk ligt daarbij op recent werk.

 

In het najaar staan enkele exposities op het programma.

In oktober neem ik, samen met enkele andere kunstenaars, deel aan een groepsexpositie in het gemeentehuis van Beek.

 

Vanaf 3 oktober heb ik een solo expositie in verzorgingstehuis Parc Imstenrade in Heerlen. (1ste etage)

De expositie loopt tot 5 januari en is te bezoeken op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

Het adres is Parc Imstenrade 66, 6418 PP Heerlen.

 

Daarnaast zijn er permanent werken te zien bij Galerie Norbert Dabekaussen in Sittard en (niet direct naast de deur) bij Gallery360 in Perth, Australië.

 

Je kunt natuurlijk ook contact met mij opnemen en bij mij thuis in het atelier werken komen bekijken.

 

 

Flag Counter

New paintings and drawings 2022

 

The last year I have been working on a series of paintings with Anne as a model. These are under large paintings.

 

In addition, I made a huge series of drawings and sketches of her. Over 450 in the past 2.5 years. Some of these drawings are now on the website under Drawings. A new work can be seen every week via instagram willems.jack . A series I am working on are bodyscapes (the female body as a landscape), some of which are also on the website.

 

Online exhibition 2021

 

The past year has been a creative year. The result is now on my website, both with the paintings and the drawings

 

Besides portraits, a favorite subject for me to paint, I also made some large-format paintings of a model in crinoline or tutu. These paintings are 180X100cm.

 

When drawing I used different materials and techniques. The materials used are pastel, charcoal, sanguine and watercolor. I often also use a combination of these materials. When choosing the subject I was inspired by the work of various artists, where the models helped me by posing on variations of these positions in my studio. My way of drawing creates my own original works.

 

Finalist exhibition “Drawing of the year 2019”

 

My submitted work "In the trap?" Is one of the finalists of "Drawing of the year 2019"

See also: www.tekeningvanhetjaar.nl

 

The 10 finalists will all exhibit during the exhibition in the Kunstzaal van Heijningen on the Noordeinde in The Hague, January 18 through February 16, 2020.

During the award ceremony on January 18, 2020, it will be announced which work has become “Drawing of the year 2019” and who can receive the grand prize. The order of the top 10 will also be announced.

 

In addition, the following group exhibitions are on the program:

 

Beek town hall

In the town hall of Beek I`ll exhibit together with my fellow students of Ton Franssen from January 17 to February 14, 2020.

 

Parc Imstenrade

Finally, there is an exhibition of portraits and models made by the painters' group under the supervision of Ton Franssen from 3 April to 26 June 2020. in Parc Imstenrade.

 

 

 

New pieces 2019!

 

The efforts of the past year can now be admired on my site. Both drawings and paintings.

 

Exhibition Angels and more at Victor 4art

 

Drawing is my passion. The directness of the material and the speed with which you can work without any preparation, I find great.

 

When drawing, I use various materials such as charcoal, sanguine (red chalk) and pastel. I also use Indian ink and acrylic (mixed media).

The central theme is the beauty of the female. This is what fascinates and touches me.

Usually these are models that I have drawn in my studio, sometimes as a preliminary study for a painting.

 

The drawings can be seen from February 9 through March 7 at gallery Victor 4art in Heerlen (Heerlerbaan 66, 6418CH Heerlen)

The gallery is open from Monday to Friday from 9 am to 6 pm and on Saturday from 9 am to 5 pm.

 

 

 

Updated website

 

I’m happy to announce my website is up and running again. The lay-out has been adjusted and I have made a selection of works which I will display on my website, with an emphasis on recent artwork. Several expositions are scheduled for the end of the year.

 

In October, I and several other artists will be participating in a group exhibition at the town hall in Beek.

 

Starting the 3rd of Octobre untill Januari 5th I will have a solo exposition in the residential care home Parc Imstenrade in Heerlen (first floor). Open on workdays from 9-17h. The adress is Parc Imstenrade 66, 6418 PP Heerlen.

 

Moreover, some of my works are permanently displayed at the Gallery Norbert Dabekaussen in Sittard and (not exactly next door) at Gallery360 in Perth, Australia.

 

Of course you can also contact me and pay a visit to my home studio to appreciate my work.